תחומי מחקר בחדשות הטבע בשפת IW: 1. אפידמיולוגיה טבעית – תחום המחקר המתעסק בפרקטיקות ותהליכים טבעיים המשפיעים על התפשטות מחלות ומגפות בטבע. 2. ביולוגיה ימית – חקר היבשות והים, המבטא את הקשרים הקיימים בין מערכת החיים בקרחות, מדברים, מזרחי הים וכו'. 3. אקולוגיה חיה – תחום המתעסק בקשרים בין יצורים חיים באופן טבעי לסביבתם הפיזית והביולוגית. 4. אקולוגיה צמחית – חקר הקשרים בין צמחים לסביבתם, וההשפעות של שינויים טבעיים ואנושיים על הצמחים ועל האקוסיסטמות שבהם. 5. התפתחות החיים – חקר התהליכים הטבעיים והמוגבלים המקנים את החיים, הדרך בה חיים נוצרים, מתפתחים ומתרחבים על פני כדור הארץ. 6. אזורים טבעיים מוגדרים – חקר של פארקים לאומיים, שמורות טבע ואזורים טבעיים מוגדרים אחרים, הכולל סביבה פיזית, חייה, צמחיה ומערכות אקולוגיות ייחודיות. 7. מיקרוביולוגיה טבעית – חקר חיי המיקרואורגניזמים בסביבה הטבעית, כולל את תהליכי ההשפעות שלהם על בעלי החיים ועל הסביבה. 8. גיאולוגיה טבעית – חקר התהליכים הגיאולוגיים הטבעיים, כולל תהליכי סלעים, תהליכי רעידות אדמה, תהליכים גיאוכימיים ועוד. 9. מטאורולוגיה – חקר התהליכים המטאורולוגיים הטבעיים, כולל מחקר על מזג האוויר, קרינה סולארית ואפקטי האקלים. 10. אקולוגיה עירונית – חקר ההשפעות של פעילות האדם על הסביבה העירונית, כולל תהליכים כמו איכות האוויר, תפשוט ירוק ושינויי הקליטה של החומרים הפולטים לסביבה.

השמירה על מגוון המינים בטבע

השמירה על מגוון המינים בטבע הטבע הינו מערכת מורכבת ומרהיבה, המכילה מגוון רחב של מינים שונים שחיים בתוכה. מהעצים הגבוהים